20 December 2009

Terningkast 5 i VG ++

Det var kjekt å sjå at eg fekk terningkast 5 i VG for Mor og far i himmelen. No er eg ikkje ein stor fan av terningkast på bøker, men det er iallfall hyggeleg å få positiv kritikk for ei bok som betyr ekstra mykje for meg.
MorFaromslag FERDIG

May Grethe Lerum i VG skriv: «Sidan språket er så enkelt og vart, opnar teksten godt for samtale og refleksjon. Forfattaren skaper med imponerande få ord ei rik stemning, med plass for både lun Ole Brumm-kos og himmelropande eksistensiell smerte.»

Pernille Bineau i Vårt Land har allereie skrive svært positivt om boka, under tittelen «Liten juvel»: «Språket er renskåret og poetisk og selv om boka ikke gir enkle eller klare svar, så gir den håp.»

Morten Haugen i
Adresseavisa hadde også ei positiv melding: «Teksten er tenksom, med vilje til å stille de vanskelige spørsmålene: hvorfor sier vi at noen har englevakt? Hva med de som omkommer, er det ikke noen som passer på dem? Tonen i boken er preget av alvor, undring og fatning. Torseters illustrasjoner er av samme type tegninger-i-tredimensjonal-collage som han har hatt suksess med i flere bøker de siste årene.»

Hilde Dybvik i
Barnebokkritikk.no skriv: «Mor og far i himmelen beholder hele tida barnets perspektiv – og det er noe befriende konkret over barnets måte å forholde seg til verden, sorgen og Gud på (…) Illustrasjonene har en barnslig, enkel og naiv strek, noe som passer godt til barnets perspektiv i teksten. De bidrar til at Mor og far i himmelen er en vakker, kontrastfylt bok om Gud, død, sorg og savn, men like viktig: om vennskap, fellesskap og trøst.»

Bård Hauge i
DagenMagazinet skriv: «Boka er vakker, både i tekst, bilete og oppsett. Forfattaren tek opp store og vanskelege tema i denne boka. Han gjer det med var hand og stor skjønsemd. Det skal han ha takk for. Boka kan lesast på ein halvtime, men innhaldet arbeider med lesaren i lang tid etterpå. I alle fall var det slik med meg.»

Anita Hartviksen Ravn i
Rana blad skriv: «Den åpner (…) for samtaler, gråt, vemodige smil, empati, trøst og betroelser. Uansett hvem som leser den, faktisk. Den passer like godt som lese-sammen-bok, som for egenlesning, men da gjerne med tilgjengelige voksne i nærheten hvis poden har spørsmål (...) Man trenger slett ikke være troende på verken det ene eller andre viset, for å få utbytte av den vakre boka, da teksten tegner opp flere spørsmål enn den gir svar. Slik som livet selv gjør.»

Eg mista flyet heim til jul

Søndagsopne kjøpesenter skal for alltid vere merkt med Fantomets vonde merke. Og med dette er dei nye heimesidene opna.